Alskatintielle suunnitellut talliosakkeet etenevät toteutusvaiheeseen. Rakennustyöt alkaneet.