KVR-urakka käsittää Vaasassa Runsorissa Maviko Oy:n käyttöön rakennettavaa
nykyaikaista, modernia toimistotilaa noin 300 kem2 sekä hallitilaa noin 1500 kem2 ja
katoksen piha-alueelle noin 135 kem2.

Viitekohteena tavoitetasosta on Vaasa Parks Oy:n Runsoriin rakennuttamat Vaconin
ja Switchin tuotantorakennukset soveltuvin osin. Kohde tulee olemaan geoenergiaa
hyödyntävä kohde.